กำหนดสวดพระอภิธรรม

ดร. (กิตติคุณ) ปยุต  เงากระจ่าง  (อายุ 82 ปี)

ณ ศาลาฉัน  วัดชลประทานรังสฤษฎ์  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี

  

วันที่ 31 พ.ค. 2553    เวลา 16.00 น.:  พิธีรดน้ำศพ อ.ปยุต

                                   เวลา 19.00 น.:   สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และกราฟิกส์ไทย

               มูลนิธิบรมครู (ครูเหม เวชกร)

วันที่ 1 มิ.ย. 2553      เวลา19.00 น.:   กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร

วันที่ 2 มิ.ย. 2553      เวลา 19.00 น.:   สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

                                                              SUM SYSTEM CO., LTD.

วันที่ 3 มิ.ย. 2553      เวลา 19.00 น.:   สมาคมการ์ตูนไทย สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

                                              เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม

                                                                           มูลนิธิหนังไทย หอภาพยนตร์

วันที่ 4 มิ.ย. 2553     เวลา 19.00 น.:   บุตร ธิดา

วันที่ 5 มิ.ย. 2553     เวลา  16.30 น.:  พระราชทานเพลิงศพ

 *******************************************

ไว้อาลัยเเด่ อ.ปยุต ผู้อยู่ในใจศิษย์ตลอดกาล

Comment

Comment:

Tweet

With the help of BestEssays rewiew "best-essay-sites.com" you receive important data about different firms that offer paper writing help on the Internet.

#21 By check this link (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-27 15:41

Desire to know more about essay paper services? Seeking for trusty agency to receive aid from? BestCustomPapers rewiew will provide you with a listing of firms from which graduates may select the most qualified ones to buy dissertation from.

#20 By up here (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-22 10:47

Fraud customized papers writing firms have made lots of bad things to guys. Nonetheless, that is not a point you can reject to purchase research paper writing "supreme-essay.com" because of.

#19 By customized written term papers (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-27 10:27

I ordered my research papers from buy essay uk service a lot of times and used to be happy. Therefore, I advice to try it also.

#18 By essay writing service uk (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-22 19:35

The companies were glad to render one customized essay or very hot issue connecting with this post or you still will have data about costs as a free information.

#17 By buy custom papers (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-22 17:51

Some people guess it supposes to be not good to buy custom essay paper. Nevertheless, I think that writing firms provide supreme quality only, just because their good name relies on that.

#16 By buying term papers (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-25 03:18

Business owners have not to be worried just because of not high traffic just because the forum posting services will provide back links issues that increase ranking!

#15 By forum posting service (91.212.226.136) on 2012-04-23 23:34

Oh finally, We have found perfect stuff connecting with this topic? I suggest to select the thesis writing service or buy dissertation workshop, because that aid in getting high level if you have custom dissertation.

#14 By dissertation service (91.212.226.136) on 2012-04-10 08:20

That supposes to be required to create a high range dissertation writing while scholars are at study at the high school. Thence, your superior theme about this good post should be a perfect sample for the graduate thesis performers.

#13 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-04-05 02:44

Is your site cling just because of bad ranking? Do you think the game is over? Probably, but blog posting service will perform all the stuff especially for you!

#12 By blog posting service (91.212.226.136) on 2012-02-29 10:46

Thare’s no other easy way to get A+ than to write the essays but that is, also, simple to purchase the science essay in the online essay writing service.

#11 By american history essay (91.212.226.136) on 2012-01-30 16:10

You are manifestly, a real master of thesis write just about this post writing but if you want to select the thesis writing, I would suggest you to determine the greates item.

#10 By thesis (91.212.226.136) on 2012-01-09 07:32

The students should know something just about this good topic, because it is worth to search for essay writing and pre written essay in the essay writing service or it’s real to buy essays here!

#9 By writing services (94.242.214.6) on 2011-12-03 17:38

รับทราบครับ

#1 By b-padung Studio on 2010-06-01 10:46